NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414
945 01 Komárno
IČO: 35938391
IČ DPH: SK2022013224
Bankové spojenie:
UniCredit Banka Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK28 1111 0000 0015 2524 4002
SWIFT: UNCRSKBX
Finančné oddelenie:

Petra Nagyová – vedúca ekonomického oddelenia NEOSPED s.r.o. 
mob.: +421 905 950 870
petra.nagyova@neosped.sk
MAN / FLIEGL Servis:

Marián Poništ – vedúci servisu
mob.: +421 918 671 456
ponist@neosped.sk
IVECO Servis:

Marián Szűcs – vedúci servisu
mob.: +421 907 672 021
servis@neosped.sk
Marián Poništ - vedúci servisu Oto Bohil - Konateľ spoločnosti Štefan Németh - majster dielne/predaj ND Ján Garai - majster dielne/predaj ND Miroslav Schulcz - garančné služby Štefan Zachar - Predajca  vozidiel György  Laboda - Skladník Gabriel  Egyed - Skladník Maroš Szűcs - majster dielne/predaj ND
Top