Kontakt

NEOSPED s.r.o.

Novozámocká cesta 4414
945 01 Komárno
IČO: 35938391
IČ DPH: SK2022013224
Bankové spojenie:
UniCredit Banka Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK28 1111 0000 0015 2524 4002
SWIFT: UNCRSKBX

Novozámocká cesta 4414
945 01 Komárno

Tabaková 1
945 01 Komárno

MIROSLAV SCHULCZ
MAN SERVIS

schulcz@neosped.sk
+421 907 672 024

ŠTEFAN ZACHAR
MAN SERVIS / PREDAJ VOZIDIEL

predaj@neosped.sk
+421 905 781 022

MARIÁN SZŰCS
IVECO SERVIS

servis@neosped.sk
+421 907 672 021

Vedúca ekonomického oddelenia
Petra Nagyová

+421 905 950 870
petra.nagyova@neosped.sk

NON-STOP odťahová služba
Florián laposa

+421 908 790 040
oto.bohil@neosped.sk

žeriavnícké práce
Florián Laposa

+421 908 790 040
oto.bohil@neosped.sk

sklad náhradných dielov
Gábor Egyed

+421 905 673 853
sklad@neosped.sk

plnenie klimatizácie

 
+421 907 672 021
servis@neosped.sk