NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414
945 01 Komárno
IČO: 35938391
IČ DPH: SK2022013224
Bankové spojenie:
UniCredit Banka Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK28 1111 0000 0015 2524 4002
SWIFT: UNCRSKBX
Finančné oddelenie:

Petra Nagyová – vedúca ekonomického oddelenia NEOSPED s.r.o. 
mob.: +421 905 950 870
petra.nagyova@neosped.sk
Oto Bohil - riaditeľ / vedúci servisu Štefan Németh - majster dielne/predaj ND Ján Garai - majster dielne/predaj ND Miroslav Schulcz - garančné služby Štefan Zachar - predaj vozidiel / prijímací technik Milan Hajtman - sklad ND Gabriel  Egyed - Skladník Maroš Szűcs - majster dielne/predaj ND
Top