Záručný servis

Na každé nové nákladné vozidlo sa vzťahuje 24 mesačná záruka, pričom prvých 12 mesiacov sa jedná o tzv. štandardnú záruku a vzťahuje sa na všetky vozidlá bez obmedzenia rozsahu alebo počtu najazdených kilometrov.
Po splnení podmienok štandardnej záruky nadobúda účinnosť záruka druhého roka tzv. Drive Line, čiže záruka na hnacie ústrojenstvo. Rozsah záruky Drive Line je však obmedzený komponentmi Drive Line podľa špecifikácií výrobcu alebo počtom najazdených kilometrov (do 200 000 km).

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Pre poisťovne:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Potrebujete servis pre vaše vozidlo? Kontaktujte nás.

MIROSLAV SCHULCZ
MAN SERVIS

ŠTEFAN ZACHAR
MAN SERVIS / PREDAJ VOZIDIEL

MARIÁN SZŰCS
IVECO SERVIS

Potrebujete servis pre vaše vozidlo? Kontaktujte nás.

MIROSLAV SCHULCZ
MAN SERVIS

ŠTEFAN ZACHAR
MAN SERVIS / PREDAJ VOZIDIEL

MARIÁN SZŰCS
IVECO SERVIS