Diagnostika

Autodiagnostika je už nevyhnutnou súčasťou údržby každého vozidla. Ide o cielený postup, ktorým zistíme chyby na vašom vozidle, alebo ktorým nastavíme či zmeníme konfigurácie jednotlivých zariadení.

Ako funguje diagnostika auta?

Dnes už majú takmer všetky automobily zabudované elektronické riadiace jednotky, ktoré riadia nielen motor, ale aj celú radu iných funkcií. Tieto riadiace jednotky sú vybavené pamäťou chýb, do ktorej sa ukladajú informácie o zistených poruchách. Vďaka tomu je možné ľahko vyhodnotiť aj také poruchy, ktoré sa objavujú len občas, a ktoré by sa inak veľmi ťažko určovali.

Spočiatku neexistoval jednotný prístroj pre diagnostiku pre všetky autá. Až v 90tych rokoch došlo k vzájomnej dohode a bol schválený spoločný štandard OBD II – On Board Diagnostics II. Diagnostika kamiónov, nákladných vozidiel či iných strojov a zariadení sa vďaka tomuto štandardu stala jednotnou. V Európe bol následne smernicou 98/69/EC zmenený tento štandard na EOBD – European Onboard Diagnostics.

V Neospede pre vás vykonáme akúkoľvek diagnostiku vozidla. Navštívte náš autoservis na – Novozámocká cesta 4414, Komárno – a utvrďte sa, že našim zákazníkom poskytujeme len tie najlepšie služby.

Kontakt

MIROSLAV SCHULCZ
MAN SERVIS

ŠTEFAN ZACHAR
MAN SERVIS / PREDAJ VOZIDIEL

MARIÁN SZŰCS
IVECO SERVIS

Kontakt

MIROSLAV SCHULCZ
MAN SERVIS

ŠTEFAN ZACHAR
MAN SERVIS / PREDAJ VOZIDIEL

MARIÁN SZŰCS
IVECO SERVIS