ORIGINÁLNE DIELCE MAN

Originálne dielce MAN sú vždy prvou voľbou.

Kto sa rozhodne pre MAN, volí excelentnú kvalitu. Prečo by ste sa teda mali uspokojiť s menej kvalitnými náhradnými dielcami? Originálne dielce MAN vám zaručujú istotu najvyššej kvality. Vyrábajú sa podľa smerníc spoločnosti MAN a dôkladne sa testujú ohľadne dodržania našich prísnych štandardov kvality a presvedčia vás najvyššou spoľahlivosťou a hospodárnosťou. Okrem toho vám dávame 2-ročnú záruku s celosvetovou platnosťou. To je kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Logistika výrobkov just in time.
Aby boli v prípade škody prestoje čo najkratšie, je v servisných pracoviskách MAN stále poruke priemerne 8 000 originálnych dielcov – aj pre staršie modely a špeciálne vozidlá. 95 % všetkých chýbajúcich špeciálnych dielcov dodávajú do servisu strediská European Logistic Center (ELC) zriadené spoločnosťou MAN čo najrýchlejšie počas noci. Máte úžitok z optimálnych logistických procesov zlepšených časov prijímania objednávok a dodacích lehôt, ako aj kratších prestojov v servisoch.

Vaše výhody:
  • Originálne dielce MAN s najnovšou úrovňou techniky
  • Kvalita MAN vďaka najnovšej technológii
  • celosvetová záruka na originálne dielce
  • Skladové rezervy pre všetky typy vozidiel MAN – aj pre staršie modely a špeciálne vozidlá
  • Zásobovanie dielcami počas noci strediskami European Logistic Center

Záruka dva roky na servis a dielce MAN

Dvojročná záruka spoločnosti MAN Truck & Bus AG platí na všetky opravy vykonané od roku 20171 v servisných miestach MAN2 vrátane originálnych dielcov MAN, originálnych dielcov MAN ecoline a originálneho príslušenstva MAN, namontovaného počas opravy. Rozsah výkonov je identický s doteraz platnou jednoročnou zárukou. Doplňujúce informácie nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

1 Pozri platnosť všeobecných obchodných podmienok.
2 Vlastné servisy MAN a zúčastnení partneri.
Top