MAN TELEMATICS® GOES RIO

MAN TeleMatics® odchádza, RIO prichádza: Ešte viac služieb Telematik pre Vás. Od leta 2017 sú všetky nákladné vozidlá MAN, ktoré zodpovedajú Euro 6c, sériovo vybavované s RIO Box*. Koncom roku 2017 sa zastavuje teraz aj predaj MAN TeleMatics® , existujúce zmluvy ale platia naďalej a budú sa plniť v celom rozsahu. Aby bolo možné zapojiť do siete celý dopravný ekosystém, spolupracujeme ako prvý výrobca úzko s našim partnerom RIO. Na otvorenej, od výrobcu nezávislej, na cloudoch založenej platforme RIO získate prístup k všetkých ponukám digitálnym služieb nášho MAN DigitalServices, RIO ako aj ďalších dodávateľov - platforma, na ktorej si možno objednať všetky služby online. MAN TeleMatics® goes RIO znamená pre Vás jednoducho: inteligentnú optimalizáciu dopravy a logistiky prostredníctvom ešte väčšej ponuky.

Pre ďalšie informácie a otázky je Vám k dispozícii naša informačná hotline od pondelka do piatku medzi 10:00 – 16:00 hod.: 0800 – 22 55 07 46

* RIO Box je pre nákladné vozidlá MAN EURO 6c štandardom od 08/2017, TBM2 je RIO kompatibilný, pre TBM1 kontaktujte prosím informačný hotline (0800 - 22 55 07 46)

Systémové predpoklady
Predpokladom pre využívanie digitálnych služieb je prihlásenie vášho podniku a vašich vozidiel na platforme RIO rio.cloud. Prihlásením aktivujete prenos údajov vášho RIO Boxu a zapínate bezplatný základný servis RIO Essentials. Dodatočné digitálne služby si potom môžete bezplatne objednať alebo ich môžete kúpiť.

Kompatibilita
RIO Box: Od 01.08.2017 sériovo vo všetkých Euro 6c MAN Trucks.
Telematik-Bord-Modul 2: MAN TeleMatics® Služby sú naďalej k dispozícii v obvyklej forme a cez známe prístupy až do dohodnutého konca platnosti zmluvy. Migrácia na platformu RIO podľa voľby cez Connector alebo Retrofit RIO Boxu.
Telematik-Bord-Modul 1: Informujte sa prosím o možnostiach pripojeniach vašich TBM1 vozidiel na informačnom hotline (0800 - 22 55 07 46)

 • MAN TeleMatics® Všeobecné obchodné podmienky

  Stiahnuť

 • MAN TeleMatics® – prístupový softvér 4.12.2

  Stiahnuť

 • MAN Converter

  Stiahnuť

 • MAN TeleMatics® card reader driver 3311

  Stiahnuť

 • MAN TeleMatics® card reader driver SCR2700

  Stiahnuť

MAN TeleMatics® – Vaša cesta k efektívnemu vozovému parku.

 • Znížte spotrebu paliva vašej flotily.
 • Optimalizujte vyťaženie vašich vozidiel.
 • Maximalizujte hospodárnosť vášho podniku.
Tu sa dozviete ako to funguje - s balíkom služieb Telematik pre vašu osobnú potrebu.

Tým sa dostáva efektívnosť na cesty.

Ušetrite palivo

Váš potenciál šetrenia v spotrebe nafty

Zvýšte efektívnosť a spoľahlivosť pri vykonávané svojich prepráv. MAN TeleMatics® Vám umožňuje optimálne vyťažovať svoju flotilu. Zabráňte jazdám na prázdno a obchádzkam. Spotrebu paliva je takto možné znížiť až o 10 percent.

Manažment údržby, ktorý vidí dopredu

Citeľné zníženie doby pobytu v dielňach

Cieľavedome znižujte opotrebovanosť svojich vozidiel s pomocou portálu údajov o údržbe MAN. Údaje o údržbe prevzaté z vozidiel MAN Vám ukážu, pre ktoré vozidlo kedy treba naplánovať termín údržby. Dielňa môže zostaviť aktívny, perspektívny plán údržby - a Vy súčasne zvýšite dostupnosť vozidiel a bezpečnosť

Spoľahlivé plánovanie

Čas sú peniaze

S MAN TeleMatics® dostanete všetky relevantné informácie pre efektívny manažment času.
Zobrazenie zostávajúceho času šoférovania zabezpečuje transparentnosť pre časy šoférovania a oddychu. Takto môžete efektívne plánovať svoje cesty.

Zvýšenie obratu

MAN TeleMatics® sa vyplatí – pre každý vozový park

Znížiť náklady, zvýšiť efektívnosť - toto základné pravidlo tvorí základ pre vývoj MAN TeleMatics®, inteligentné riešenie z rodiny našich výrobkov MAN Solutions. Presné informácie v reálnom čase Vám umožnia optimálne riadiť váš vozový park. V každom čase cez PC alebo smartphon.

Prenos DTCO®údajov “over the air”

Zostávajte informovaný – jedno, kde sa vaše vozidlo nachádza

Nechajte si posielať okrem údajov z karty vodiča aj hromadné pamäťové údaje z digitálneho tachografu a archivujte ich v zmysle zákonných predpisov. Údaje možno prenášať cez Remote download kedykoľvek a nezávisle od miesta výskytu vozidla do centrály MAN TeleMatics®.

Top