EFEKTÍVNE SYSTÉMY

Tempomat s podporou GPS

Nová generácia MAN EfficientCruise®

Tempomat s podporou GPS MAN EfficientCruise® zaznamenáva vopred priebeh trasy zo stúpaniami a svahmi až do vzdialenosti tri kilometre.Tak môže neustále prispôsobovať jazdný stupeň, ako aj rýchlosť v zmysle hospodárneho spôsobu jazdy.Pokiaľ to je zmysluplné ‒ vyhýba sa podraďovaniu.

Nová generácia MAN EfficientCruise® umožňuje ešte predvídavejšiu jazdu.Jemný a na spotrebu orientovaný zásah do voľby prevodového stupňa tak zabraňuje nielen veľkým prerušeniam ťažnej sily, ale poskytuje vodičovi aj veľmi harmonický dojem z jazdy.Vodič si jednoducho zvolí požadovanú rýchlosť a nastaví niektorý zo štyroch stupňov možnej tolerancie rýchlosti (ECO Level I – IIII).Level I znamená najmenšiu odchýlku od zadanej rýchlosti, Level IIII najväčšiu.V neposlednom rade umožňuje maximálnu úsporu paliva a je ideálny v menej hustej premávke na diaľniciach a cestách 1. triedy. Pomocou kolískového spínača je možné ECO Level kedykoľvek počas jazdy prispôsobiť aktuálnej dopravnej situácii.

MAN EfficientRoll ‒ Inteligentná jazda pri voľnobežných otáčkach vďaka situačnej aktivácii

Vďaka inovatívnej technológii je teraz prehľadom GPS inteligentne riadená aj jazda pri voľnobežných otáčkach.Tu značka MAN ešte výraznejšie rozvinula potenciál úspory paliva.Už aj na miernom klesaní prepne prevodovka automaticky na neutrál „N“ – avšak len vtedy, keď sa skutočne môže usporiť palivo.Tak sa zapojí zotrvačnosť a vozidlo stráca rýchlosť pomalšie ako pri zaradenom stupni.Vďaka inteligentnej aktivácii je použitie zriedkavejšie ale súčasne efektívnejšie.

Inovatívna technológia MAN ‒ pridaná hodnota pre vodiča a životné prostredie

Nová generácia MAN EfficientCruise® šetrí vďaka kombinácii s MAN EfficientRoll ešte viac paliva ako doteraz a vozidlo je na cestách ešte šetrnejšie k životnému prostrediu ako kedykoľvek predtým.Jemný zásah tempomatu enormne zvyšuje faktor komfortu pre vodiča vozidla a predstavuje tak pre neho optimálne odľahčenie.Tak sa bude môcť vodič v budúcnosti úplne koncentrovať na svoje úlohy počas jazdy, a to ešte komfortnejšie a skoro bez straty času.

MAN HydroDrive®

Viac trakcie? Obratom ruky.

Kto je dnes činný v preprave, ten pracuje v ťažkom teréne. Nespevnené a klzké vozovky v štrkoviskách, na stavbách, lesných a poľných cestách – s MAN HydroDrive® získate viac trakcie, flexibility a väčšiu bezpečnosť. Trakčné vozidlá MAN s HydroDrive®.

Pre dopravcov je rozhodujúce prísť na miesto určenia bezpečne a včas aj v prípade, ak podmienky na komunikáciách nie sú práve optimálne. Okrem konvenčného zadného náhonu a klasického pohonu všetkých kolies ponúka spoločnosť MAN inovatívný pohon HydroDrive® slúžiaci na zväčšenie záberu cestných vozidiel s čiastočným nasadením na neupravených komunikáciách. V porovnaní s vozidlom s konvenčným pohonom všetkých kolies váži systém HydroDrive® až o 400 kilogramov menej a spotrebuje aj menej pohonných hmôt. Okrem toho poháňaná predná náprava ponúka lepšiu stranovú stabilitu – čo práve v zimných podmienkach predstavuje dôležitý bezpečnostný aspekt.

Silnejší záber otočením ruky

MAN HydroDrive® je ideálny pohon na nasadenie v prostredí s prípadnými úsekmi neupravených ciest a pre situácie, v ktorých je potrebný väčší záber prednej nápravy. Vozidlá s pohonom MAN HydroDrive® sú v prvom rade cestné vozidlá, pri ktorých sa možnosti použitia rozšíria vďaka hydrostatickému prednému náhonu.

Typické situácie, v ktorých možno zapojiť MAN HydroDrive®, sú napríklad:
  • nespevnené komunikácie, ako poľné cesty a staveniská
  • klzký podklad, ako blato, ľad a sneh
  • cestné profily v kopcovitom teréne

Hydrostatický pohon prednej nápravy možno zapojiť otočením prepínača aj počas jazdy a zaťaženia. Od rýchlosti jazdy cca 30 km/h sa automaticky vypne. Ak rýchlosť klesne pod 22 km/h, automaticky sa opäť zapne. Aktivovaný pohon MAN HydroDrive® sa indikuje kontrolkou na displeji vodiča.

MAN HydroDrive® má na výstupe prevodovky umiestnené hydraulické čerpadlo, ktoré napája motory v nábojoch prednej nápravy. Táto geniálne jednoduchá, robustná technológia nevyžadujúca údržbu, sa z hľadiska spotreby pohonných hmôt a opotrebovania dá porovnať s konvenčným pohonom zadnej nápravy a voči klasickému pohonu všetkých kolies ponúka rad výhod. Použitím hydrostatických motorov odpadá rozdeľovacia prevodovka typická pre klasický pohon všetkých kolies. Okrem toho sa pri použití systému MAN HydroDrive® v cestnej premávke poháňa len zadná náprava, hydraulické čerpadlo a motory v nábojoch nezvyšujú trenie. Naproti tomu pri pohone všetkých kolies sa otáčajú prenosové prvky pohonu prednej nápravy aj v prípade, že je pohon vypnutý.

Výhody MAN HydroDrive®:
  • Priaznivá spotreba pohonných hmôt
  • Úspora hmotnosti, resp. zvýšenie užitočného zaťaženia o zhruba 400 kg voči klasickému pohonu všetkých kolies
  • Nie je potrebná zvýšená konštrukcia, zachová sa profil a ťažisko vozidla
  • Zlepšenie bezpečnosti jazdy zvýšeným záberom a lepším vedením stopy na nespevnenom povrchu a v zimných podmienkach
  • Prenos brzdného účinku motora pri jazde s uvoľneným akceleračným pedálom, a tým lepšie rozloženie brzdnej sily

MAN TipMatic® ‒ Nová generácia

Preraďte na vyššiu efektivitu:MAN TipMatic®

Nová generácia prevodovky MAN TipMatic® znižuje spotrebu paliva a zvyšuje jazdný komfort.Vďaka individuálnym stratégiám rozbehu a radenia ponúka značka MAN vždy optimálne hnacie ústrojenstvo na najrozličnejšie účely použitia vozidiel, napr. ako cestné, nákladné, terénne alebo zásahové vozidlo.V závislosti od oblasti použitia sú k dispozícii rozličné funkcie a programy radenia.Nové funkcie prevodovky sú precízne vyladené aj na kombináciu s novými motormi D20, D26 a D38.Ovládanie je úplne jednoduché a môže sa uskutočňovať plnoautomaticky alebo v závislosti od programu radenia aj manuálne pomocou páčky na volante.Vodič nie je rozptyľovaný a môže sa úplne sústrediť na dianie v cestnej premávke.

Nové funkcie radenia pre väčší komfort, efektivitu a bezpečnosť

Nové programy radenia, ako aj doplnkové funkcie prevodovky MAN TipMatic® znižujú spotrebu paliva a výrazne zvyšujú jazdný komfort a bezpečnosť.

SmartShifting je inovácia funkcie SpeedShifting.Kým MAN TipMatic® s funkciou SpeedShifting preraďuje najvyššie do troch najvyšších stupňov 10, 11 a 12, kombinuje funkcia SmartShifting nový rýchly priebeh radenia do všetkých stupňov.Vďaka tomu napríklad môže prevodovka vo svahu rýchlejšie podradiť, rýchlosť zostane zachovaná a nákladné vozidlo šetrí palivo.

Nové je aj použitie elektricky regulovanej motorovej brzdy pri takzvanej podpore radenia nahor (PRN), ktorá umožňuje zvlášť na stúpaniach veľmi rýchle preskakovanie až o tri rýchlostné stupne, ako aj na základe aktuálnej jazdnej situácie ešte inteligentnejšie pracujúca logika radenia.Tu softvér z údajov ako je poloha plynového pedálu, hmotnosť vozidla a vypočítaný jazdný odpor vždy zisťuje optimálnu rýchlosť radenia.Táto nemusí byť nevyhnutne najvyššia, je to skôr optimálny kompromis rýchlosti radenia, komfortu a opotrebovania materiálu.

Idle Speed Driving umožňuje pohodlnú jazdu pri voľnobežných otáčkach.S touto funkciou môže vodič nákladným automobilom manévrovať mimoriadne presne a citlivo alebo môže pohodlne „splynúť“ v hustej premávke na diaľnici.Po rozbehu jazdí vozidlo s nízkymi voľnobežnými otáčkami na úrovni 600 ot./min bez toho, že by vodič musel stláčať plynový pedál.Ak nie je krútiaci moment motora pri voľnobežných otáčkach dostatočný, preradí systém MAN TipMatic® smerom nadol.Hneď ako vodič stlačí brzdový pedál, spojka sa rozpojí.

Po prvé zaisťuje MAN TipMatic® optimálnu voľbu prevodového stupňa pomocou rozpoznania zaťaženia.Tu zvolí pri jazde naprázdno alebo maximálnom naložení vždy automaticky optimálny prevodový stupeň na rozbeh.Po druhé zabezpečuje veľké odstupňovanie prevodových stupňov a softvérová funkcia na rozpoznanie sklonu zase vynikajúce vlastnosti pri rozbehu.

Funkcia voľného kolísania MAN TipMatic® uľahčuje rozbeh, ak nákladné vozidlo uviazne na snehu alebo vlhkom, sypkom podklade.Pritom automaticky zvolí vhodný stupeň, aby znížila krútiaci moment na hnacích kolesách, a tak potlačila pretáčanie.Vodič tak môže nákladné vozidlo jednoduchšie „voľne kolísať“.

Programy radenia na každé použitie

Individuálne programy radenia MAN TipMatic® ponúkajú zvýšenú bezpečnosť jazdy a zníženú spotrebu paliva v rozličných oblastiach použitia.
Softvérová verzia FLEET umožňuje len v obmedzenej miere manuálne zásahy do automatizovanej stratégie radenia, a zaisťuje tak optimálne prepínanie prevodových stupňov vo všetkých jazdných situáciách.Okrem toho je potlačené rýchle podraďovanie pomocou funkcie kickdown.Toto z hľadiska spotreby podporuje úsporný spôsob jazdy, ktorý zároveň šetrí hnacie ústrojenstvo.Vodič je tak vďaka softvéru FLEET počas jazdy uvoľnenejší a môže sa úplne sústrediť na dianie v cestnej premávke.
Softvérová verzia „PROFI" umožní kedykoľvek aj manuálne radenie, napr. zrýchlené podradenie pri kickdown.Tak môžu skúsení vodiči vyškolení prostredníctvom MAN ProfiDrive ešte lepšie využiť potenciál efektivity vozidla.
Program radenia OFFROAD patrí k zvláštnemu vybaveniu a je určený na jazdu v teréne a za sťažených podmienok (napr. strmé stúpanie).Manuálne radenie je možné kedykoľvek.
Variant radenia DM, RM je určený na citlivé manévrovanie pri nízkych rýchlostiach, čiastočne aj s využitím preklzávania spojky.Voľba prevodového stupňa je obmedzená na prvé dva stupne, režim je určený na krátkodobé použitie.
Režim radenia COLLECT je určený špeciálne na použitie v smetiarskych vozidlách (zadné a bočné nakladače) s dlhšími intervalmi zastavenia a častejšími rozbehmi.Skrátenie časov zapnutia o 25 % vedie k optimalizácii času denných jázd.
Softvérová verzia EMERGENCY skracuje čas radenia pre lepšie zrýchlenie.Je optimalizovaná pre zásahové jednotky, ako sú hasiči alebo technická pomoc pri jazde na miesto zásahu.
Top