BEZPEČNOSTNÉ A ASISTENČNÉ SYSTÉMY

Multifunkčný volant

So vzrastajúcou hustotou premávky vzrastajú aj požiadavky na vodičov nákladných vozidiel. Koncepcia ovládania MAN podporuje vodiča, aby sa mohol plne koncentrovať na dopravu. Pomocou multifunkčného volantu môže ovládať tempomat a brzdomat, ako aj rádio/CD bez toho, aby musel pustiť volant.

Súčasťou tejto produktovej novinky je displej v kokpite, ktorý zobrazuje zvolené funkcie. Vodič má v zornom poli všetky potrebné informácie, ktoré potrebuje na hospodárnu jazdu.

Tempomat so sledovaním vzdialenosti

Bezpečnosť a komfort obsluhy

Rýchlosť sa často podceňuje a často sa preceňuje vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami. Systém ACC je schopný v rámci nastavenia samočinne regulovať rýchlosť jazdy, ako aj dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami.

Používať ho možno od rýchlosti 25 km/h. Jeho hlavné použitie je predovšetkým pri jazde po rýchlostných komunikáciách a diaľniciach.

Radarový snímač ACC s dosahom okolo 150 metrov rozpozná vzdialenosť a relatívnu rýchlosť vpredu sa pohybujúceho vozidla idúceho v rovnakom jazdnom pruhu. Regulátor ACC na základe údajov snímača, vlastnej dráhy v jazdnom pruhu, vlastnej rýchlosti a reakcií vodiča vypočíta najlepšiu stratégiu priblíženia a reguluje moment motora a brzdovú sústavu (odľahčovaciu a prevádzkovú brzdu). Aktívne sa regulujú rýchlosť, zrýchlenie a oneskorenie vozidla, a tým sa udržuje bezpečná vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla. Obsluha ACC sa realizuje tak, ako doteraz – pákou tempomatu.

Systém Continuous Damping Control (aktívna priečna stabilizácia)

Inteligentné tlmenie vo všetkých polohách

Systém Continuous Damping Control (CDC) vypočítava aktuálne potrebnú silu v tlmičoch podľa zaťaženia vozidla a kvality vozovky pri brzdení alebo zrýchľovaní, pri prejazde zákrutami alebo v kopcovitom teréne.

Riadiaca jednotka, mozog celého systému, elektromagneticky riadi proporcionálny ventil, ktorý určuje množstvo oleja pritekajúceho do tlmičov. Ak sa na ventile vyskytne vyššie napätie, zníži sa prietok v tlmiči. Olej tečie pomalšie, tlmenie je „tvrdšie“. Systém každých 25 milisekúnd prepočítava a reguluje tlmiacu silu, a týmto spôsobom permanentne kontroluje celú jazdnú situáciu.

Výškové a tlakové snímače na vozidle dodávajú údaje potrebné na výpočty. Aj zbernica CAN-Bus zásobuje riadiacu jednotku tlmenia potrebnými informáciami: rýchlosť jazdy, signál oneskorenia a zrýchlenia, priečne zrýchlenie a rýchlosť kolies sa používajú na presné výpočty. Systém CDC prispôsobuje základné tlmenie, ktoré vládne za normálneho stavu, novým okolnostiam na milisekundy presne.

Základné nastavenie tlmenia sa môže meniť v dvoch stupňoch, medzi ktorými môže vodič pohodlne voliť prostredníctvom prepínača. Dynamická stabilizácia zaťaženia má ďalšie výhody: systém CDC znižuje opotrebovanie pneumatík a šetrí povrch vozoviek.

Vysoká bezpečnosť, výhodnejšia poistka

Systém CDC tendenčne skracuje brzdnú dráhu, riadenie reaguje rýchlejšie a vozidlo sa správa komfortnejšie a je ovládateľnejšie. Vodičovi pomôže udržať si kontrolu nad vozidlom aj v kritických situáciách. Nákladný automobil so systémom CDC je zárukou vysokej bezpečnosti.


Niektoré poisťovne sú také presvedčené o výhodách tohto systému, že chcú ponúknuť výhodnejšie poistky. Najmä v prípade nákladných automobilov, kde treba počítať s rôzne sa meniacimi nákladmi a polohami ťažiska, predstavujú pridanú hodnotu v otázkach stability vozidla, správania sa pri prejazde zákrutami a bezpečnosti. Šetria sa vozidlo a náklad, výrazne sa zvýši životnosť komponentov a výrazne sa zníži nebezpečenstvo nehôd.

Elektronický stabilizačný program (ESP)

Systém na reguláciu dynamiky jazdy

Ak vozidlu hrozí nebezpečenstvo šmyku alebo prevrhnutia, vodič musí bleskovo analyzovať situáciu a okamžite zareagovať, aby vozidlo dostal späť pod kontrolu. ESP neustále sleduje dynamický stav vozidla a v prípade hroziaceho šmyku alebo prevrhnutia automaticky zasiahne do riadenia motora a brzdového systému. Preto je schopný odhadnúť situáciu rýchlejšie ako najskúsenejší vodič a vozidlo udržovať v ovládateľnom stave v rámci fyzikálnych hraníc. Možno zmierniť typické nehodové situácie, ako rýchly prejazd zákrutou, klzký povrch, núdzové brzdenie a hektické vyhýbanie sa a znížiť riziko nehody.

Funkcia a ovládanie

ESP v sebe skrýva obe hlavné funkcie DSP (dynamický stabilizačný program) a ROP (ochrana proti prevrhnutiu). DSP zaisťuje stabilitu vozidla najmä pri nižšom súčiniteli trenia (napríklad na vlhkej, zasneženej alebo zľadovatenej vozovke). Zásadne zasahuje len vtedy, keď medzi požadovaným smerom jazdy a skutočným pohybom vozidla vznikne výrazný rozdiel. Roll Over Prevention (ROP) znižuje nebezpečenstvo prevrhnutia pri vysokom súčiniteli trenia na suchej vozovke.

Vybavením funkciou ESP je možné zabrániť až 44 percentám zo všetkých samostatných nehôd nákladných automobilov.

Nasledujúce veličiny sa merajú neustále a porovnávajú s momentálnou rýchlosťou jazdy:
  • Uhol natočenia volantu
  • Priečne zrýchlenie
  • Rýchlosť otáčania vozidla okolo zvislej osi

Asistent vedenia stopy (LGS)

Vysoká bezpečnosť dopravy vďaka kontrole jazdy v jazdnom pruhu

Pri dlhých alebo monotónnych cestách alebo pri jazde v noci často dochádza k zníženiu pozornosti vodiča alebo sa dostaví mikrospánok. Lane Guard System (LGS) sleduje správne dodržiavanie stopy a zvyšuje bezpečnosť a jazdný komfort. Ak dôjde k opusteniu určenej stopy bez ovládania smerovky, akustický signál upozorní vodiča.

Funkcia a ovládanie

Videokamerou umiestnenou za predným sklom sa snímajú čiary na ceste a vyhodnocuje sa poloha vozidla vzhľadom na vymedzenie stopy čiarami. Ak dôjde k prekročeniu postrannej čiary bez ovládania smerovky, z reproduktora umiestneného v ľavých alebo pravých dverách zaznie zvuk „zarachotenia“ zo strany, kde došlo k prekročeniu čiary. Systém sa automaticky aktivuje pri prekročení rýchlosti 60 km/h a možno ho vypnúť prepínačom. Výstraha zaznie pri rýchlosti pod 75 km/h na vnútorných stranách značenia a nad 75 km/h na vonkajších stranách značenia. Ak nie je možné používať systém, napr. kvôli chýbajúcemu vodorovnému značeniu, potom sa na paneli s kontrolkami, resp. na displej zobrazí príslušná informácia.

Asistenčný systém núdzového brzdenia (EBA)

Nová generácia asistenčného systému núdzového brzdenia EBA (Emergency Brake Assist) robí vozidlá MAN ešte bezpečnejšími a výrazne znižuje riziko nehody v rámci cestnej premávky. Nový vývoj v sebe kombinuje informácie z radarového snímača v prednej časti vozidla a kamery na prednom okne. Vďaka tejto kombinácii senzorov dokáže systém ešte rýchlejšie a s vyššou bezpečnosťou rozpoznať nebezpečné situácie a v kritickej situácii aktivovať núdzové brzdenie.

Pri núdzovom brzdení sa okrem brzdových svetiel aktivuje aj signál núdzového brzdenia ESS (Emergency Stopping Signal) – výstražná funkcia smerových svetiel signalizuje zvýšenou frekvenciou blikania ostatným účastníkom premávky núdzovú situáciu, čím znižuje riziko nehôd spojených s nárazom.

Asistenčný systém núdzového brzdenia s kombináciou senzorov patrí k sériovej výbave všetkých vozidiel MAN, pre ktoré od novembra 2015 platí povinná výbava pre schvaľovanie nových vozidiel. Táto technológia vo veľkej miere už teraz spĺňa sprísnené požiadavky EÚ platné od novembra 2018. Zákazníci spoločnosti MAN tak už dnes profitujú zo systému, ktorý je zabezpečený do budúcnosti a si uchováva svoju hodnotu.

MAN BrakeMatic®

Suverénne správanie sa celej série TG pri brzdení zabezpečuje inteligentný systém MAN BrakeMatic®s elektronicky riadenou brzdovou sústavou EBS, antiblokovacím systémom ABS a výkonnými kotúčovými brzdami na všetkých kolesách, resp. bubnovými brzdami na nápravách AP. Vozidlá TG ich pomocou získavajú potrebné metre na brzdnej dráhe – pre bezpečnosť všetkých účastníkov premávky.


MAN EVB

Účinné brzdenie bez opotrebovania a kontrolovanú jazdu v klesaniach pri vysokých rýchlostiach umožňuje motorová brzda MAN EVB (EVB = Exhaust Valve Brake) až do brzdného výkonu 290 kW. Brzdný účinok motora sa krátkodobým otvorením vypúšťacích ventilov zvýši. Ďalším zlepšením je tlakom ovládaný systém MAN EVBec. Tu sa dosahuje ešte väčší brzdný moment pri dolnom rozsahu otáčok.

MAN EVBec

V rámci rozšírenia normálnej funkcie EVB je v prípade brzdy EVBec možné plynulé nastavovanie brzdného výkonu. Dosahuje sa reguláciou protitlaku výfukových plynov pomocou brzdovej klapky motora. Brzdová klapka motora ovládaná stlačeným vzduchom plynulo podľa požadovaného brzdného výkonu, uzatvára výfukové potrubie, a vytvára tak potrebný protitlak výfukových plynov pre valce. Riadiaci počítač FFR pomocou snímača zaznamenáva aktuálny protitlak výfukových plynov a pomocou proporcionálneho ventilu zabezpečuje zodpovedajúcu reguláciu tlaku nastavovacieho valca. Odstupňovaná reakcia systému dlhodobého brzdenia umožňuje dávkované použitie počas prevádzky. Týmto spôsobom možno dosiahnuť jemné, netrhané brzdenie.

Kombinácia z výkonnej motorovej brzdy EVBec a vodného retardéra MAN PriTarder® vás presvedčí ako efektívny a hospodárny brzdový systém: v protiklade k bežnému retardéru pracuje vodný retardér priamo s vodou chladiaceho okruhu.

MAN PriTarder® je ako intardér zapojený do manažmentu odľahčovacej brzdy MAN BrakeMatic®: pri radení/vysúvaní spojky sa pripojí prevádzková brzda, aby sa brzdná sila pri radení neprerušila (Reblending).

Top